FANDOM


Cobblestone
Cobblestone
Typ naturalny
Grawitacja Nie
Przezroczystość Nie
Emisja Światła Nie
Odporność TNT 30
Palność Nie
Paliwo Nie
Narzędzie Pickaxe
Możliwość grupowania 64
Mod Vanilla
Możliwe do zdobycia Tak
ID 4

Sposób otrzymywania

NaturaEdytuj

Wykorzystanie

Wynalezione Edytuj

Shaped
Furnace Grid Furnace 8 Stone Stairs Plik:Grid Stone Stairs.png 6
Stone Pickaxe Grid Stone Pickaxe 3 Stone Axe Grid Stone Axe 3
Stone Hoe Grid Stone Hoe 2 Stone Shovel Grid Stone Shovel 1
Stone Sword Grid Stone Sword 2 Lever Grid Lever 1
Stone Grid Stone 1


Shapeless

Nieodkryte Edytuj

Shaped
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ???
Shapeless
??? Grid ??? ???Wynalazki
D... D... C... W...
B... S... C... S... P...
M... S... S... S... S... R...
S... T... S... C... S... C... T...
S... P... S... G... S... E...
C... T... G... B... E...
C... S... S... S... H...
S... K... S... B... S... W...
S... F... S... B... S... K...
M... C... S... V... C...