FANDOM


End Stone
End Stone
Typ naturalny
Grawitacja Nie
Przezroczystość Nie
Emisja Światła Nie
Odporność TNT 45
Palność Nie
Paliwo Nie
Narzędzie Pickaxe
Możliwość grupowania 64
Mod Vanilla
Możliwe do zdobycia Tak
ID 121

Sposób otrzymywania

NaturaEdytuj
Wykorzystanie

Wynalezione Edytuj

Shaped
ShapelessNieodkryte Edytuj

Shaped
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ???

Shapeless
??? Grid ??? ???Wynalazki
A... S... H... A... S... P... A... S... T...
E... B...