FANDOM


Glass
Glass
Typ przetworzony
Grawitacja Nie
Przezroczystość Tak
Emisja Światła Nie
Odporność TNT 1,5
Palność Nie
Paliwo Nie
Narzędzie Nothing
Możliwość grupowania 64
Mod Vanilla
Możliwe do zdobycia Tak
ID 20

Sposób otrzymywania

PrzetopEdytuj

Sand Grid layout Furnace Progress Glass
Grid layout Fire
Coal
Wykorzystanie

Wynalezione Edytuj

Shaped
Glass Pane Grid Glass Pane 6 Glass Bottle Grid Glass Bottle 3
Nieodkryte Edytuj

Shaped
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
Wynalazki
B... D... S... S... M...
S... T... S... G... S... W...
C... P... F... L... O... C...
S... C... B... C... J... C...
R... E... S... E... C... E...
T... W... T... P... E... T... P...
S... T... P... C... T... P... Q... T... P...
I... T... P... G... T... P... O... T... P...
L... T... P... D... T... P... S... T... P...
V... T... P... C... D... S... T... P...
A... H... L... S... P...
G... G... R... G... G... F... C...
N... S... H... S... H... T... U...
C...