FANDOM


Leather Pants
Leather Pants
Typ zbroja
Wytrzymałość 76
Paliwo Nie
Możliwość grupowania 1
Mod Vanilla
Możliwe do zdobycia Tak
ID 300

Sposób otrzymywania

CraftingEdytuj

Leather Leather Leather Grid layout Arrow (small) Leather Pants

Leather   Leather
Leather   Leather

PancerzEdytuj

Grid PancerzWykorzystanie

Wynalezione Edytuj

ShapedNieodkryte Edytuj

Shaped
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
Wynalazki
Shaped Crafting C... L... C... L...
E... O... D... p... (P... ) T... m... p... (P... )