FANDOM


Magenta Wool
Magenta Wool
Typ naturalny
Grawitacja Nie
Przezroczystość Nie
Emisja Światła Nie
Odporność TNT 4
Palność Tak
Paliwo Nie
Narzędzie GShears
Możliwość grupowania 64
Mod Vanilla
Możliwe do zdobycia Tak
ID 35
Hex 2

Sposób otrzymywania

CraftingEdytuj

Wools Wools Wools Grid layout Arrow (small) Magenta Wool

Wools 32x32px Wools
Wools Wools Wools

Wools 32x32px   Grid layout Arrow (small) Magenta Wool

     
      Grid layout Shapeless

Wykorzystanie

Wynalezione Edytuj

Shaped
Magenta Carpet Grid Magenta Carpet 2 Painting Grid Painting 1
Bed Grid Bed 3 Magenta Cloth Slab Plik:Grid Magenta Cloth Slab.png 6
Magenta Cloth Slab Plik:Grid Magenta Cloth Slab.png 3 White Wool Grid White Wool 7
Orange Wool Grid Orange Wool 7 Magenta Wool Grid Magenta Wool 7
Light Blue Wool Grid Light Blue Wool 7 Yellow Wool Grid Yellow Wool 7
Lime Wool Grid Lime Wool 7 Pink Wool Grid Pink Wool 7
Gray Wool Grid Gray Wool 7 Light Gray Wool Grid Light Gray Wool 7
Cyan Wool Grid Cyan Wool 7 Purple Wool Grid Purple Wool 7
Blue Wool Grid Blue Wool 7 Brown Wool Grid Brown Wool 7
Green Wool Grid Green Wool 7 Red Wool Grid Red Wool 7
Black Wool Grid Black Wool 7
Shapeless
White Wool Grid White Wool 1 Orange Wool Grid Orange Wool 1
Magenta Wool Grid Magenta Wool 1 Light Blue Wool Grid Light Blue Wool 1
Yellow Wool Grid Yellow Wool 1 Lime Wool Grid Lime Wool 1
Pink Wool Grid Pink Wool 1 Gray Wool Grid Gray Wool 1
Light Gray Wool Grid Light Gray Wool 1 Cyan Wool Grid Cyan Wool 1
Purple Wool Grid Purple Wool 1 Blue Wool Grid Blue Wool 1
Brown Wool Grid Brown Wool 1 Green Wool Grid Green Wool 1
Red Wool Grid Red Wool 1 Black Wool Grid Black Wool 1Nieodkryte Edytuj

Shaped
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
Wynalazki
L... P... T... F... P... C...
S... S... S... T... S... B...
T... D... R... S... P...
A... B... L... B... M... B...
B... F... B... H... B...
A... B... B... B... P...
R... B... S... B... Shaped Crafting
Shapeless Crafting