FANDOM


Nether Wart
Nether Wart
Typ Nether
Grawitacja Nie
Przezroczystość Tak
Emisja Światła Nie
Odporność TNT 0
Palność Nie
Paliwo Nie
Narzędzie Nothing
Możliwość grupowania 64
Mod Vanilla
Możliwe do zdobycia Tak
ID Block: 115

Item: 372


Sposób otrzymywania

NaturaEdytuj
Wykorzystanie

Wynalezione Edytuj

Shaped
ShapelessNieodkryte Edytuj

Shaped
??? Grid ??? ???


Shapeless
??? Grid ??? ???Wynalazki
C...: N... W... T... P... M...