FANDOM


Oak Sapling
Oak Sapling
Typ roślina
Grawitacja Nie
Przezroczystość Tak
Emisja Światła Nie
Odporność TNT 0
Palność Nie
Paliwo Nie
Narzędzie Nothing
Możliwość grupowania 64
Mod Vanilla
Możliwe do zdobycia Tak
ID 6
Hex 0

Sposób otrzymywania

NaturaEdytuj
Wykorzystanie

Wynalezione Edytuj

Shaped
ShapelessNieodkryte Edytuj

Shaped
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
Shapeless
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???


Wynalazki
P... R... E T...: E... W... C... C...
P... A... S... A... S...
C... S... N... S... P... S...
P... S... W... S... B... S...
C... S... C... S... D... S...
L... S... L... S... M... S...
O... S... O... S... P... S...
P... S... P... S... P... S...
S... S... V... S...