FANDOM


Oak Wood Planks
Oak Wood Planks
Typ przetworzony
Grawitacja Nie
Przezroczystość Nie
Emisja Światła Nie
Odporność TNT 15
Palność Tak
Paliwo Tak
Narzędzie Axe
Możliwość grupowania 64
Mod Vanilla
Możliwe do zdobycia Tak
ID 5
Hex 0

Sposób otrzymywania

NaturaEdytuj

CraftingEdytuj

      Grid layout Arrow (small) Oak Wood Planks

  Oak Wood  
      Grid layout Shapeless


Wykorzystanie

Wynalezione Edytuj

Shaped
Oak Wood Stairs Grid Oak Wood Stairs 6 Oak Wood Slab Grid Oak Wood Slab 3
Wooden Pickaxe Grid Wooden Pickaxe 3 Chest Grid Chest 8
Bookshelf Grid Bookshelf 6 Sign Grid Sign 6
Wooden Axe Grid Wooden Axe 3 Wooden Hoe Grid Wooden Hoe 2
Fence Gate Grid Fence Gate 2 Wooden Door Grid Wooden Door 6
Trapdoor Grid Trapdoor 6 Bowl Grid Bowl 3
Boat Grid Boat 5 Bed Grid Bed 3
Crafting Table Grid Crafting Table 4 Wooden Shovel Grid Wooden Shovel 1
Wooden Sword Grid Wooden Sword 2 Stick Grid Stick 2
Pressure Plate Grid Pressure Plate 2

Shapeless
Button Grid Button 1


Nieodkryte Edytuj

Shaped
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
Shapeless
??? Grid ??? ???
Wynalazki
J... N... P...
T... H... W... S... C... B...
M... B... A... S... T...
B... P... W... T... W... C...
C... W... C... T... B... C...
M... B... L... C... T... T...
O... B... O... P... S... O... S...
O... D... O... T... R... E...
W... T... P... F... B... C... B...
C... S... S... W... H...
N... S... S... A... W... W...
C... P... W... S... W... H...
W... K... W... B... W... W...
C... W... F... G... S...
W... B... S... B... I... B...
D... B... G... B... W... K...
F... P... W... M... B... B...
L... - T... S... T...
E... S... U... E... B... B... O... L...