FANDOM


Stick
Stick
Typ przetworzone
Wytrzymałość 0
Paliwo Tak
Możliwość grupowania 64
Mod Vanilla
Możliwe do zdobycia Tak
ID 280

Sposób otrzymywania

CraftingEdytuj

      Grid layout Arrow (small) Stick

  Wood Planks  
  Wood Planks  
Wykorzystanie

Wynalezione Edytuj

Shaped
Wooden Pickaxe Grid Wooden Pickaxe 2 Stone Pickaxe Grid Stone Pickaxe 2
Iron Pickaxe Grid Iron Pickaxe 2 Diamond Pickaxe Grid Diamond Pickaxe 2
Golden Pickaxe Grid Golden Pickaxe 2 Bow Grid Bow 3
Ladder Grid Ladder 7 Sign Grid Sign 1
Rail Grid Rail 1 Powered Rail Grid Powered Rail 1
Activator Rail Grid Activator Rail 2 Fishing Rod Grid Fishing Rod 3
Painting Grid Painting 8 Item Frame Grid Item Frame 8
Wooden Axe Grid Wooden Axe 2 Wooden Hoe Grid Wooden Hoe 2
Stone Axe Grid Stone Axe 2 Stone Hoe Grid Stone Hoe 2
Iron Axe Grid Iron Axe 2 Iron Hoe Grid Iron Hoe 2
Diamond Axe Grid Diamond Axe 2 Diamond Hoe Grid Diamond Hoe 2
Golden Axe Grid Golden Axe 2 Gold Hoe Grid Gold Hoe 2
Fence Grid Fence 6 Fence Gate Grid Fence Gate 4
Wooden Shovel Grid Wooden Shovel 2 Stone Shovel Grid Stone Shovel 2
Iron Shovel Grid Iron Shovel 2 Diamond Shovel Grid Diamond Shovel 2
Golden Shovel Grid Golden Shovel 2 Wooden Sword Grid Wooden Sword 1
Stone Sword Grid Stone Sword 1 Iron Sword Grid Iron Sword 1
Diamond Sword Grid Diamond Sword 1 Golden Sword Grid Golden Sword 1
Arrow Grid Arrow 1 Tripwire Hook Grid Tripwire Hook 1
Torch Grid Torch 1 Torch Grid Torch 1
Lever Grid Lever 1 Redstone Torch Grid Redstone Torch 1
Cooper Pickaxe Plik:Grid Cooper Pickaxe.png 2 Copper Shovel Plik:Grid Copper Shovel.png 2
Copper Axe Plik:Grid Copper Axe.png 2 Copper Hoe Plik:Grid Copper Hoe.png 2
Copper Sword Plik:Grid Copper Sword.png 2Shapeless


Nieodkryte Edytuj

Shaped
??? Grid ??? ~309x ???


Shapeless
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ??? ??? Grid ??? ???
??? Grid ??? ???
Wynalazki
S... S... P... S... S... S... S... S... A...
S... S... H... S... S... S... C... H...
C... H... C... L... C... T...
I... H... V... P... V... S...
V... A... V... H... V... S...
K... P... K... S... K... A...
K... H... K... S... C... P...
C... S... C... A... C... H...
C... S... I... P... I... S...
I... A... I... H... I... S...
S... B... C...
S... E... P... S... P...
S... S... S... A... S... H...
S... S... A... P... A... S...
A... A... A... H... A... S...
V... P... V... S... V... A...
V... H... V... S... A... P...
A... S... A... A... A... H...
A... S... C... P... C... S...
C... A... C... H... C... S...
Q... P... Q... S... Q... A...
Q... H... Q... S... A... P...
A... S... A... A... A... H...
A... S... D... I... P... D... I... S...
D... I... A... D... I... H... D... I... S...
P... P... P... S... P... A...
P... H... P... S... B... S... P...
B... S... S... B... S... A... B... S... H...
B... S... S... O... P... O... S...
O... A... O... H... O... S...
A... S... P... A... S... S... A... S... A...
A... S... H... A... S... S... H... P...
H... S... H... A... H... H...
Wynalazki
Shapeless Crafting Shapeless Crafting Shapeless Crafting
Shapeless Crafting W... S... S... S...
I... S... G... S... D... S...
M... P... M... S... M... S...
M... A... M... H... M... S...
M... P... S...
S... C... B... M... and P...
M... B... F... A... T... A...
R... A... B... P... C... K...
P... F... A... M...
B... C... K... G... K...
I... F... R... G... F... R... D... F... R...
N... P... N... S... N... A...
N... H... N... S... W... G...
C... B... C... B... C... G...
C... L... C... S... C... S...
C... H... H... P... H... S...
H... A... H... H... H... S...
B... P... B... S... B... A...
B... H... B... S... A... P...
A... S... A... A... A... H...
A... S... S... P... S... S...
S... A... S... H... S... S...
D... S... P... D... S... S... D... S... A...
D... S... H... D... S... S... B... C...
K... E... A... E... H...
E... S... I... S... G... S...
D... S... B... S... E... S...
S... D... R... S... D... I... D...
R... I... D... G... D... C... S...
H... H... B... B...
L... P... M... P... M... S...
M... A... M... H... M... S...
Wynalazki
A... B... L... B... W... M...
S... D... P... D... H...
D... S... D... A... D... S...
C... S... B... P... B... A...
B... H... B... S... B... S...
C... C... A... G... S...
M... S...

Wynalazki
H... S... M... P... M... S...
M... A... M... H... M... S...
T... P... T... S... T... A...
T... H... T... S... O... P...
O... S... O... A... O... H...
O... S... C... P... C... S...
C... A... C... H... C... S...
E... P... E... S... E... A...
E... H... E... S... D... P...
D... S... D... A... D... H...
D... S... R... R...
R... R... R...
G... B... T... N... I... B...
G... B... D... B... W... W...
I... W... W... S... C... F...
S... I... F... W... S... S... S...
I... S... D... S... G... S...
W... H... S... H... I... H...
D... H... G... H... W... K...
S... K... I... K... D... K...
G... K... J... W... B...
S... B... I... B... D... B...
G... B... W... W... S... W...
I... W... D... W... G... W...
P... D... P... D... P... D...
P... D... W... F... S... F...
I... F... D... F... G... F...
F... R... G... S... T... D...
W... K... S... K... I... K...
D... K... G... K... F... P...
S... S... I... S... D... S...
R... S... U... F... T...
G... L... O... S...