FANDOM


Wither Skeleton Skull
Wither Skeleton Skull
Typ Przetworzony
Grawitacja Nie
Przezroczystość Tak
Emisja Światła Nie
Odporność TNT 5
Palność Nie
Paliwo Nie
Narzędzie Nothing
Możliwość grupowania 64
Mod Vanilla
Możliwe do zdobycia Tak
ID Block: 144

Item: 397

Hex 1

Sposób otrzymywania

NaturaEdytuj

Wykorzystanie

Wynalezione Edytuj

Shaped
ShapelessNieodkryte Edytuj

Shaped
??? Grid ??? ???


Shapeless
??? Grid ??? ???Wynalazki
G... S... F...